Regulamin funkcjonowania monitoringu

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Hrubieszowskiego Domu Kultury