Konkurs na „Pamiątkę Hrubieszowską”

Historyczno  – Edukacyjna Pracownia Tkacka ogłasza konkurs na „PAMIĄTKĘ HRUBIESZOWSKĄ” . Tworzymy coś, co w istocie swojej ma zawierać element kultury świadczący o naszym regionie.

Rzecz – rękodzieło złożone na konkurs może być jako pamiątka Miasta Hrubieszowa, lub jako pamiątka Powiatu Hrubieszowskiego.

Precyzuje to autor zgłoszonej pracy. Twórcy składają 1 do 2 prac, wykonanych z materiałów naturalnych .Prace składamy do 23 września 2019 roku , w Hrubieszowskim Domu Kultury , sala nr 9.

Prace będą oceniane przez komisję złożoną z twórców naszego regionu i bez podziału na kategorie.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 15- nastego roku życia. Przewidziane nagrody finansowe.

Ogłoszenie werdyktu komisji oceniającej  odbędzie się 27 września 2019 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 11.00

 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli :  Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Starosta Hrubieszowski.

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Sielicka   608 435 282

Katarzyna Partyka      511 667 485