Jesień Plastyczna 2019

Coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej .

Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Jest prezentacja różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano ,, NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU ”

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny

,,NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU ”

w ramach corocznej imprezy

JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2019

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni.

Należy złożyć lub przesłać do 20 września br.

co najmniej  dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane

i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane : imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy.

Format, technika i temat pracy dowolny.

 

W konkursie biorą udział również prace powstałe na 41 Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne  i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.    

                                                   Główna nagroda

         NAJCIEKAWSZA PRACA 2019 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody :

Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora  Hrubieszowskiego Domu Kultury  zostaną  wręczone  w  październiku  br. podczas  inauguracji  JESIENI  PLASTYCZNEJ

w  Hrubieszowskim  Domu  Kultury.

Prace nagrodzone ,wyróżnione i pozostałe można odebrać do 30 listopada 2019r.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac

w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody

i wyróżnienia.

 

 

Szczegółowych informacji udziela :

Komisarz wystawy : Andrzej Marut

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

Tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744