Jesień plastyczna 2019 – Galeria

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu „NAJCIEKAWSZA PRACA 2019 ROKU ”

w ramach Jesieni Plastycznej z dnia 24 października 2019r.

Organizator konkursu – Andrzej Marut – instruktor d/s plastyki HDK

Komisja w składzie :

Przewodniczący – Elżbieta Hałasa ze Zwierzyńca – artysta     plastyk

Członkowie : – Barbara Szeptuch z Zamościa – artysta plastyk, nauczyciel malarstwa i rysunku w PLSP w Zamościu

– Wioleta Czerniak – animator HDK Sekretarz komisji – Barbara Smal – mistrz z zakresu plastyki HDK

Na Konkurs „NAJCIEKAWSZA PRACA 2019 ROKU ” wpłynęły 84 prace 29 autorów.

Jednogłośnie komisja przyznała nagrodę GRAND PRIX Andrzejowi Marutowi z Hrubieszowa – Komisarzowi Konkursu za pracę akrylową pt.”Józefów 2019” ( bez gratyfikacji finansowej) za urzekające, mistrzowskie malarstwo, swobodę i lekkość operowania pędzlem.

Jury stwierdziło, iż poziom tegorocznego konkursu jest zróżnicowany. Tytuł ,,NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU 2019 ” i nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa przyznano Helenie Piekarz z Hrubieszowa za obraz olejny pt. „Powrót z kościoła ”.Członkowie komisji docenili doskonałą głębię klimatu miasteczka i jego nastrojowość, stonowaną kolorystykę, a także warsztat artystyczny.

Drugą nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa przyznano Ilonie Filip z Lublina za obraz olejny pt. ,,Jankielówka ” ; za baśniowy naiwny świat , wręcz zamierzony rodzaj przerysowania i satyryczność wypowiedzi plastycznej.

Nagrodę Starosty Hrubieszowskiego otrzymało dwóch autorów:

– Anna Grasza z Tarnogrodu za zestaw prac pt. „Martwa natura z żółtym dzbanem”. Autorka pokazała umiejętność posługiwania się swobodę malarską, kontrastami barwnymi i ekspresję.

– Bożena Czerska z Warszawy za pracę pt.„ Słoneczniki V”;

zestaw akwarel określony jako delikatne , subtelne i klimatyczne operowanie techniką akwareli.

Nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów otrzymały dwie osoby :

 – Anna Abramek z Mircza za obraz pt„ Dynie”; autorka świetnie

przedstawiła klimat i światło wschodzącego poranka, ciekawą ekspresję, kompozycję.

– Alfred Przybysz z Hrubieszowa za pracę pt.”Na skraju lasu ”, zestaw grafik ocenionych przez Komisję jako rewelacyjne kompozycje, mistrzowski warsztat rysunkowy i graficzny.

Nagrodę Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury otrzymał :

Piotr Drożdżak z Werbkowic za zestaw prac i czystość graficzną oraz wysoką jakość warsztatu rysownika.

Jury przyznało wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez Hrubieszowski Dom Kultury następującym autorom :

* Arturowi Łukasiewiczowi z Hrubieszowa za obraz  pt.,,Piaskownia pod Józefowem”,

* Adamowi Flakowi z Hrubieszowa za zestaw rzeźb pt.”Postać ” i”Dziewczyna „

* Annie Małgorzacie Świcy z Biłgoraja za pracę pt.”Widok na sad ”,

* Piotrowi Przybyle z Sosnowca – za cykl prac pt.”Wody Roztocza”,

* Zbigniewowi Wężykowi z Hrubieszowa za obraz pt.”Rydze ”.

* Katarzynie Partyce z Hrubieszowa za zestaw tkanin o tematyce sakralnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.